|

Jakou péči potřebuje Starokladrubský kůň?

17.09.2023

Starokladrubáci jsou tradiční druh koní, které jsou u nás, ale i ve světě velmi ceněni. Tito ušlechtilí koně jsou jedinými živými tvory na světě, kteří jsou zároveň národní kulturní památkou. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem patří k nejstarším na světě. Preferován je bělouš nebo vraník, ale z plemenitby se nevyřazují ani hnědáci nebo ryzáci. Koně zde dostávají tu nejlepší péči, ve které je zahrnuta i dokonalá péče o jejich kopyta.