|

Co jsou to kořenové čističky odpadních vod a jak je můžete využít?

17.09.2023

Kořenové čističky odpadních vod jsou typem čistírny odpadních vod, které ke svému provozu nepotřebují elektřinu. Čističky fungují na principu mechanicko-biologický procesů, které zajišťují stejnou kvalitu vody jako profesionálně čištěné. Kořenové čističky odpadních vod si můžete představit jako mělké jezírko nebo mokřad, ve kterém se bakterie starají o čištění vody od nečistot a kalů. Jedná se o jakousi simulaci přirozených přírodních procesů.