|

Postřik jádrovin proti obaleči jablečnému

11.04.2021

Každoročně je většina našich jabloní ohrožována červivostí, tedy obalečem jablečným. Housenky obaleče po určitou dobu lezou po jablku a pak se začnou prožírat dovnitř. Poškození housenkami výrazně zvyšuje i druhotné napadení jablek moniliozou. Účinnou ochranu tvoří především správný postřik proti výskytu obaleče jablečného. Další možností je použití parazitické hlístice Steinernema feltiae k ochraně sadů před obalečem jablečným.