|

Beze ztrát

Rubrika odráží celosvětové trendy v osvětě, která začíná už při nákupu potravin, jejich správném uložení, neboť tak se minimalizuje plýtvání potravinami. Dále pak v bezezbytkovém zpracování potravin (zero waste).